ความน่าสนใจของกีฬาวิ่งผลัด

วิ่งผลัดคืออะไรเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่แข่งกันโดยวิ่งและส่งไม้ผลัดหรือคฑาให้อีกคนิ่งต่อไปเป็นการิ่งในระยะทางที่เขากำหนดให้โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันเท่า ๆ กันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การวิ่งแต่ละช่วงจะมีการับส่งสิ่งของหรือคฑาต่อเนื่องกันไปจนหมดระยะทางที่กำหนดไว้ ข้อควรปฏิบัติ ผู้ส่งต้องพยายามเร่งฝีเท้าให้ทันผู้รับคทาอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้รับ-ส่ง ให้ทันภายในเขตรับ-ส่งต้องเหยียดแขนออกไปให้ได้จังหวะไม่ช้าหรือเร็วเกินไประยะรับส่งคทาควรอยู่ในระหว่าง 15-18 เมตร ฟาดคทาลงบนมือผู้รับด้วยความแรงพอสมควร ไม่ปล่อยคทาจนกว่าผู้รับจะรับได้มั่นคงและมีแรงดึงจากมือ

เขตรับ-ส่งคทา กติกาการแข่งขันวิ่งผลัดระยะสั้น จะมีการกำหนดการส่งและการรับคทาไว้ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องทำการเปลี่ยนคทามือต่อมือได้ภายในเขต 20เมตรและถอยหลังลงไป 10 เมตร แต่อนุญาตให้ผู้รับถอยหลังลงไปต่ำกว่าเขตรับส่งจริงได้อีกแค่เพียงสิบเมตรเพื่อที่คนวิ่งจะได้เกิดความสัมพันธ์กับคนรับด้วย กติกาการแข่งขันเบื้องต้น เมื่อการแข่งขันวิ่งผลัดทำในช่องวิ่ง ผู้เข้าแข่งขันอาจทำที่หมายไว้บนลู่ภายในช่องวิ๋งของตนเองมีสีที่เห็นได้ชัดเจนไม่สับสน ไม้วิ่งผลัดจะต้องถือด้วยมือตลอดการแข่งขัน ถ้าหล่นนักกรีฑาจะต้องเก็บด้วยตนเองอาจออกจากช่องวิ่งของตนเพื่อไปเก็บคทาที่หล่นคืนมา การทำเช่นนี้ต้องไม่ทำให้ระยะทางที่วิ่งลดน้อยลงควรจะถือให้ดีที่สุด