เทคนิคการส่งลูกกีฬาแบตมินตัน

การส่งลูกที่ถูกต้องทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มัวประวิงเวลาจนทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งลูกและรับลูก เมื่อผู้ส่งลูกและผู้รับอยู่ในท่าพร้อม ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้อีกด้วย

1. ผู้ส่งลูกและผู้รับลูก ต้องยืนในสนามโดยเท้าไม่เหยียบเส้นเขตของสนามส่งลูกเด็ดขาด

2. เท้าทั้งสองข้างของผู้ส่งลูกและผู้รับลูก ต้องอยู่ในพื้นสนามในท่านิ่งตั้งแต่เริ่มส่งลูก

3.แร็กเกตผู้ส่งต้องตีที่ฐานของลูกและทุกส่วนของลูกจะต้องอยู่ต่ำกว่าเอวของผู้ส่ง ในขณะที่แร็กเกตสัมผัสลูก

4.ก้านแร็กเกตของผู้ส่งลูกในขณะตีลูก ต้องต่ำกว่าทุกส่วนของมือที่จับแร็กเกตของผู้ส่งลูก

5.การตีแร็กเกตของผู้ส่งลูกไปข้างหน้า ต้องต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มส่งลูก จนส่งลูกสำเร็จแล้ว

6.การเคลื่อนแร็กเกตไปด้านหน้าของผู้ส่งลูกถือว่า เป็นการเริ่มส่งลูกแม้แต่แร็กเกตตีไม่ถูกลูกก็ตาม

7.ผู้ส่งลูกจะส่งลูกไม่ได้ หากผู้รับยังไม่พร้อม แต่จะถือว่าผู้รับพร้อมแล้วถ้ามีการตีลูกส่งกลับมา 8.ในประเภทคู่ อีกคนหนึ่งจะยืนตรงไหนก็ได้ โดยไม่บังผู้ส่งลูกและผู้รับลูก

9.ผู้ส่งลูกตีโต้ตอบลูกกันจนกว่าจะเกิด เสีย หรือลูกไม่อยู่ในสนามการเล่นนั้น

10. ถ้าผู้รับทำเสีย ผู้ส่งลูกจะได้คะแนน ผู้ส่งก็จะได้ส่งลูกต่อไปอีก

11.ถ้าผู้ส่งทำเสีย ผู้ส่งจะหมดสิทธิ์การส่งลูกทันที ผู้รับก็จะได้สิทธิ์ส่งลูกแทน