เทคนิคการส่งลูกกีฬาแบตมินตัน

การส่งลูกที่ถูกต้องทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มัวประวิงเวลาจนทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งลูกและรับลูก เมื่อผู้ส่งลูกและผู้รับอยู่ในท่าพร้อม ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้อีกด้วย

Continue reading “เทคนิคการส่งลูกกีฬาแบตมินตัน”